Why startups fail?

March 27, 2020 By Stephan

De voornaamste reden voor het falen van start-ups zijn ‘market pressures’. Een start-up zoekt naar middelen om waarde toe te voegen aan hun idee. In deze zoektocht worden essentiële onderdelen niet getoetst of onvolledig uitgedacht dat resulteert in het ineffectief opzetten en uitbouwen van de start-up.

Waarom falen start-ups?
• Slecht business model.
• Slechte product-market fit
• Incompetentie
• Gebrek aan kennis van product
• Gebrek aan ervaring
• Problemen met financiën
• Persoonlijke problemen
• Competitie